:: Thêm tiểu sử & Đoạn kết :.

Được tập hợp từ ba phiên bản Mortal Kombat
năm 1992 đến 1996, Mortal Kombat Trilogy sẽ bổ xung thêm cho người chơi những tiểu sử và đoạn kết mới trước và sau khi hoàn tất phần chơi Arcade.

:: Hoàn tất bảng nhân vật :.

Khoảng hơn 37 nhân vật, trong số đó 32 nhân vật được cho sẵn và 4 nhân vật kinh điển từ thời
Mk1992, và một nhân vật mới có tên Chameleon mang hai đặc tính của cả nam lẫn nữ để người chơi khám phá thêm.

 

:: Thêm sân đấu mới :.

Người chơi sẽ được bổ xung thêm 5 sân đấu mới có từ thời Mortal Kombat gốc và
Mortal Kombat II, đi kèm loạt sân đấu từ ba phiên bản cũ đã được biên tập lại hiệu ứng trên mặt sân sao cho sống động nhất.

:: Thêm Aggressor :.

Được bổ xung thêm vào quá trình chơi cho phép sau khi kích hoạt tốc độ lẫn các đòn của người chơi được thi triển rất nhanh, đi kèm theo dư ảnh để người chơi thấy rõ việc thao tác này có tác đông như thế nào.

 

:: Mục chọn thiết lập dễ dàng :.

Trong phiên bản Ultimate Mortal Kombat 3 mục chọn chỉ giới hạn bằng 3 ô duy nhất trên Arcade, trong khi đó phiên bản SNES lại được biên tập mục chọn giống với Mk3. Nay MKT đã biên tập lại một mục chọn duy nhất trên các bản cho dễ sử dụng.

:: Thêm bí mật & mở khóa:.

Cho phép người chơi kích hoạt trang bí mật thông qua mục
Options. Và mở khóa các nhân vật kinh điển đi kèm việc mở khóa nhân vật Chameleon trong quá trình chơi đấu cột Arcade lẫn hai người quyết đấu với nhau.

Bản quyền © 2006 - 2024 Mortal Kombat Việt Nam. Website được thiết kế bởi Box Project. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.