BOOMERANG

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU LỬA TÍM

 .  + 
BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU LỬA TÍM TRÊN KHÔNG

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này bắt buộc phải nhảy lên để thi triển -
PHI CHIẾN QUẬT VÔ CƯỚC

 .  .  + 
LƯỢN  PHI VŨ ĐỊA CƯỚC

 .  + 

 .  .  .  +  .  .  +  .  .  + 
 ...
 +  .  .  + 


 .  .  + 
 .  .  +  .  .  +  .  .  .  .  + 


 .  .  +  .  .  +  .  .  + 
 .  + 


 .  .  .  + 
 .  .  .  .  + 


NỤ HÔN ĐOẠT MẠNG ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  +  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
DÙNG GẬY NHẤC BỔNG LÊN KHÔNG ĐỂ LÀM CỘT THU LÔI

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.