CHÀY BĂNG GIÁ

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -
CHUYỀN BĂNG QUA CHÀY

 + 

Lưu ý : Chiêu sử dụng khi dùng vũ khí , tác dụng đóng băng trong vòng 3 giây -


HÀN BĂNG CHÂN KHÍ

 .  + 

Lưu ý : Tác dụng đóng băng của chiêu này trong vòng 3 giây -
TÁCH ẢO ẢNH BĂNG

 .  + 

Lưu ý : Đối thủ phải chạm vào ảo ảnh mới bị đóng băng , tác dụng khoảng 3 giây -
ĐÁ QUÉT TRƯỢT ĐẾN

 +  + 

 .  +  .  +  .  .  .  .  +  .  .  .  +  ...
 +  .  +  + 
.  .  +  .  +  + 


 +  .  .  +  .  +  .  .  .   +  ...
  .  +  . .  +  .  +  +  .  +  .  +  .  .  .  .  +  .  .  +  ...
 .  +  .  +  +  .  +  .  +  .  .  .  .  +  .  ...
 +  .  +  .  .  +  . .  .  +  .  .  .  +  .
...
 +  .  +  .  +  + 


 .  +  .  +  .  .  +  .  +  ...
 .  .  +  .  +  .  +  . . .  .  +  . +  .  +  + 
 .  + 


DÙNG TAY KHÔNG NHỔ ĐỨT ĐẦU

 .  .  .  +  +  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
HÀN QUYẾT CHÂN KHÍ - HÀN KHẤU CÔNG QUYỀN

 .  .  .  + 

Lưu ý : Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.