KIẾM QUẠT GIÓ

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG VÒNG TÍM

 .  + 
QUẮP NGƯỜI VẬT RA SAU

 + 
PHI THÂN THEO GÓC VUÔNG

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này chỉ có thể tấn công được đối phương khi đang ở trên không -
LIÊN HOÀN ĐẠP XE TRÊN KHÔNG

 .  .  + 

Lưu ý : Chiêu này chỉ có thể tấn công được đối phương khi đang ở trên không -
LĂNG MÌNH LỘN NGƯỜI VỀ PHÍA TRƯỚC

 .  .  + 
DÙNG CHÂN QUẮP CỔ NÉM XUỐNGLưu ý : Chiêu này thực hiện khi áp sát đối phương đang ở trên không -

 .  .  .  .  .  .  +  .
.  .  .  +  ...
 .  +  . 


 .  .  .  .  .  .  +  . .
.  .  .  +  ...
 .  +  .  .  .  .  .  .  +  . .
.  .  .  +  ...
 +   .  .  .  .  .  .  +  . .
.  .  .  +  .


DÙNG CHÂN NHẤC NGƯỜI VÀ XẺ ĐỨT NGANG THÂN

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
THỔI BONG BÓNG CHƯỞNG CẮT ĐÔI NGƯỜI

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.