ĐAO CHIẾN

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


MÔ PHỎNG ĐÒN THẾ CÁC NHÂN VẬT KHÁC

Người chơi lưu ý khi nhân vật Shinnok mô phỏng chiêu của một nhân vật khác sẽ có một tiếng nhạc nổi lên báo hiệu người chơi đã bấm nút thi triển thành công, và sau khi một tiếng nhạc thứ hai nổi lên thì Shinnok sẽ quay lại trạng thái chiêu ban đầu báo hiệu việc mô phỏng chiêu của nhân vật đó đã kết thúc.

JAX BRIGGS

 .  .  + 

JOHNNY CAGE

 .  + 

REIKO

 .  .  + 

RAIDEN

 .  .  + 

SCORPION

 .  + 

REPTILE

 .  .  + 

QUAN CHI

 .  .  .  + 
SONYA BLADE

 .  .  + 

LIU KANG

 .  .  + 

SUB-ZERO

 .  + 

JAREK

 .  + 

TANYA

 .  .  + 

KAI

 .  + 

FUJIN

 .  .  + 


TRIỆU TẬP MỘT BÀN TAY XƯƠNG BÓP NÁT ĐẦU

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
TRIỆU TẬP HAI BÀN TAY XƯƠNG TÁP NÁT ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.