BÚA CHIẾN TRANH

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -
XOAY KIẾM KHI NGỒI

 + 

Lưu ý : Khi rút được vũ khí có thể thi triển chiêu này, sát thương khá -


IA NGỌN GIÁO KÉO ĐỐI PHƯƠNG Ở XA

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này khi đối phương dính đòn sẽ bị choáng khoảng 3 giây -
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI ĐẤM

 .  + 

Lưu ý : Scorpion sẽ xuất hiện và tấn công từ sau lưng của đối phương -
LỘT MẶT NẠ PHUN LỬA

 .  + 
LỘN VÒNG VÀ NÉM ĐỐI PHƯƠNG TRÊN KHÔNGLưu ý : Chiêu này thực hiện khi áp sát đối phương đang ở trên không -

 .  .  .  .  +  .  .  .  .  +  ...
 .  +  .  +  .


 .  .  +  .  .  +  .  .  .  +  ...
 .  .  .  .  +  .  .  +  .  +  .  .  +  .  .  +  ...
 .  .  +  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  +  +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  ...
  .  +  .  .  +  .  .  +  .  .  +  .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  .  .  .  + HÓA BÒ CẠP NHỔ ĐỨT THÂN

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
PHUN LUỒNG LỬA ĐỐT NGƯỜI TỪ XA

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.