RÌU CHIẾN TRANH

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -
XOAY RÌU NHƯ CON QUAY

 + 

Lưu ý : Một khi đã bấm và giữ thì sẽ quay liên tục và không thể dừng lại -


PHUN A XÍT

 .  + 
BÒ DƯỚI ĐẤT NGÁNG CHÂN

 .  + 
THÔNG BỘI QUYỀN

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này khi sử ra có tác dụng đẩy đối phương văng ra xa -
VÔ HÌNH

 + 

Lưu ý : Sau khi lớp khói mà Reptile tung ra hết, Reptile sẽ vô hình hoàn toàn -

 .  .  .  +  .  .  +  . 
 .  .  + 


 .  .  +  .  .  .  +  .  .  +  .  .  + NHẢY LÊN NGƯỜI ĐỐI PHƯƠNG VÀ NHAI NÁT MẶT

[  .  .  .  ] . 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
DÙNG GẬY NHẤC BỔNG LÊN KHÔNG ĐỂ LÀM CỘT THU LÔI

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.