CHÀY SẮT GAI

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


NÉM RA MỘT TRÙM PHI TIÊU

 .  + 
DỊCH CHUYỂN XOAY NGƯỜI

 .  + 

Lưu ý : Reiko sẽ xoay người theo góc 180 để xuất hiện sau lưng đối phương -
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI BẬT LÊN GIÃ TỪ TRÊN KHÔNG

 .  . 

Lưu ý : Khi dịch chuyển bật lên yêu cầu bấm nhanh nút còn lại để giã đối phương -
THOÁI THIÊN CƯỚC DI CÔNG

 .  .  + 

 .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  +  .  ... 
 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  +  .  ...
  .  +  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  +  .  .  .  .  +  .  +  .  .  .  .  .  + ĐẠP MỘT CÚ TAN XÁC ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  +  +  +  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
SỬ DỤNG PHI TIÊU LỚN ĐOẠT MẠNG ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.