BÚA CHIẾN TRANH

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU SÉT

 .  + 
PHI THÂN LÔI ĐIỆN ĐẨY NGƯỜI

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này kể cả khi người chơi ở trên không vẫn có thể làm được -
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI ĐỘN THỔ

 . 

Lưu ý : Raiden khi dịch chuyển sẽ trồi lên ở trước mặt đối phương -

 .  .  .  +  .  .  +  .  .  .  ... 
 .  +  .  .  .  +  +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  ...
  .  +  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  + NHẤC BỔNG LÊN KHÔNG VÀ DÙNG TAY TRUYỀN DIỆN

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
DÙNG GẬY NHẤC BỔNG LÊN KHÔNG ĐỂ LÀM CỘT THU LÔI

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.