KIM ĐẦU TRƯỢNG

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG ĐẦU LÂU XANH

 .  + 
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI TỪ TRÊN KHÔNG DẪM XUỐNG

 .  + 
PHI TỚI ĐÁ QUÉT VÀO MẮT CÁ CHÂN

 .  + 
TƯỚC VŨ KHÍ CỦA ĐỐI PHƯƠNG

 .  + 

Lưu ý : Phải để đối phương đứng yên mới có thể lấy được -
QUẬT NGÃ ĐỐI PHƯƠNG RA SAULưu ý : Chiêu này thực hiện khi áp sát đối phương đang ở trên không -

 +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  .  .  + 


 +  .  .  .  .  .  +  .  +  +  .  +  .  +  .  .  .  .  .  .  + 
.


NHỔ CHÂN ĐỐI PHƯƠNG RA RỒI PHANG VÀO NGƯỜI

[ ] .  .  .  + [

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương rồi nhả nút đã giữ ra để thi triển -

[ Có một cách khác nữa là giữ nút từ trước khi đánh bại đối thủ lúc gần hết sưc khỏe ]
SAO CHÉP CHIÊU KẾT LIỄU THỨ HAI CỦA ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -

[ Nếu lặp lại chiêu này với chính bản thân, Quan Chi sẽ thực hiện lại đòn kết liễu đầu ]


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.