LƯỠI HÁI GỖ

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU LỬA TÍM

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này kể cả khi người chơi ở trên không vẫn có thể làm được -
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI BẬT LÊN

 .  . 

Lưu ý : Khi dịch chuyển bật lên yêu cầu bấm nhanh nút còn lại để giã đối phương -
NÉM ĐỐI PHƯƠNG LỘN RA SAU TRÊN KHÔNGLưu ý : Chiêu này thực hiện khi áp sát đối phương đang ở trên không -

 .  +  .  .  +  .  .  +  .  .  +  .  .  + Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.