KIẾM NINJA

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


NÉM DĨA CHƯỞNG

[  ]

Lưu ý : Chiêu này bấm và giữ trong 2 giây thì thả ra để thi triển -
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI TỪ TRÊN KHÔNG ĐÁ XUỐNG

 .  + 
NÉM CHƯỞNG THẤP QUẢ CẦU LỬA

 .  .  + 


UỐNG ĐINH VÀ NHỔ VỀ PHÍA ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng khoảng cách với đối phương để thi triển -
NÉM LOẠT DĨA VỀ PHÍA ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng khoảng cách với đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.