THANH KIẾM RỒNG

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU LỬA KHI ĐỨNG

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này kể cả khi người chơi ở trên không vẫn có thể làm được -
BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU LỬA KHI NGỒI

 .  + 
SONG PHI CƯỚC VÔ MẶT

 .  + 
LIÊN HOÀN ĐẠP XE TRÊN KHÔNG

[ ]

Lưu ý : Giữ khoảng 3 giây và thả nút bấm ra để thi chiêu -

 .  .  .  +  .  .  +  .  [ ] .  ...
  .  +  .  .  + 


 +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  [ ] .  ...
  .  +  .  .  +  .  +  .  .  +  .  . [ ] .  ...

 
 .  +  .  .  + 


 .  .  +  .  .  +  . [ ] .  .  + HÓA RỒNG XANH NGOẠM NGƯỜI

 .  .  .  +  +  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM LÊN KHÔNG VÀ DÙNG CHƯỞNG BẮN TAN XÁC

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.