RÌU CHIẾN

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


NÉM MŨ SẮT

 .  + 
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI BẬT LÊN

 . 

Lưu ý : Kung Lao sau khi dịch chuyển sẽ xuất hiện trước mặt đối phương -
XOAY TRÒN NGƯỜI HỘ THỂ

 .  .  + 

Lưu ý : Bấm và giữ phím cuối để cố định chiêu xoay người lâu hơn -
ĐÁ PHI TIỄN TỪ TRÊN KHÔNG

 + 

Lưu ý : Chiêu này thực hiện khi người chơi ở trên không -

 . 


 .  .  .  +  .  .  .  + Người chơi cần phải đứng khoảng cách với đối phương để thi triển

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng khoảng cách với đối phương để thi triển -
PHI MŨ SẮT CẮT ĐẦU VÀ THÂN CỦA ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng khoảng cách với đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.