CHÀY SẮT GAI

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN CHƯỞNG PHI ĐẠN

 .  + 
ĐẤM XUỐNG ĐẤT GÂY CHẤN ĐỘNG

 .  .  + 
NẮM ĐẤM SẮT PHI ĐẠN

 .  + 
TÚM VÀ BẺ GÃY XƯƠNG KHI CHẠM ĐẤTLưu ý : Chiêu này thực hiện khi áp sát đối phương đang ở trên không -
TÚM TAY VẬT ĐỐI PHƯƠNG SANG MỘT BÊNLưu ý : Chiêu này ngoài bấm một lần thì có thể kết hợp vật 5 lần liên tiếp -


CÁC PHÍM BẤM KẾT HỢP SAU KHI TÚM TAY VẬT

- Vật lần thứ hai -

 +  + 

- Vật lần thứ -


 +  + 
- Vật lần thứ ba -

 +  + 

- Vật lần thứ năm -


 +  +  + 

 .  .  .  +  .  .  +  .  .  .  + 
... 
 .  .  + ĐẠP VÀO ĐỐI PHƯƠNG ĐỂ NHỔ ĐỨT HAI TAY

[  ] .  .  .  . [  

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển bằng cách thả nút ra -
DÙNG HAI TAY SẮT TÁP VỠ ĐẦU

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.