HẮC LONG KIẾM

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


LIA BÓNG NGƯỜI BAY TỚI HUÝCH ĐỐI PHƯƠNG

 .  + 
LIA BÓNG NGƯỜI LÊN KHÔNG

 .  . 

Lưu ý : Chiêu này chỉ có thể tấn công được đối phương khi đang ở trên không -
NGÃ RA SAU GÂY CHẤN ĐỘNG

 .  . 
NÉM LƯỠI DAO

 . 

 .  .  .  +  .  .  +  .  . 
 .  .  +  .  


  .  +  .  .  +  .  .  +  .  .  +  . NHỔ TIM RA KHỎI NGỰC CỦA ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
DÙNG MẮT LAZER CẮT TỪNG BỘ PHẬN

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.