BẮN CHƯỞNG QUẢ CẦU LỬA TỪ MỒM

 .  + 
NHẢY LÊN KHÔNG VÀ DẪM XUỐNG NGƯỜI

 .  .  + 

Lưu ý : Chiêu này khi thực hiện thì đối phương không thể đỡ được -
NHẢY LÊN DẪM MẠNH GÂY CHẤN ĐỘNG

 .  .  .  + 
DÙNG HAI TAY VẢ VĂNG THẲNG SANG MỘT BÊN

 .  + 
ĐẤM MÓC HÌNH CẦU VỒNG

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này làm được liên tục hơn chiêu đấm móc thông thường -
ĐẠP MẠNH MỘT CÚ

 .  + Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.