NỎ BẮN CẦU LỬA

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


PHI TIỄN MÃ BỘ CƯỚC

 .  + 
TRIỆU TẬP GIÓ NÂNG NGƯỜI ĐỐI PHƯƠNG LÊN KHÔNG

 .  .  + 

Lưu ý : Đối phương sẽ bị nâng lên khoảng 3 giây trước khi rơi xuống -
NÉM MẠNH ĐỐI PHƯƠNG TỪ TRÊN KHÔNG

 .  .  + 

Lưu ý : Sử dụng đòn này là tiếp chiêu của nâng đối phương bằng triệu tập gió -
XOAY TRÒN NGƯỜI TẠO LỐC

 .  . 

Lưu ý : Để có thể xoay người tạo lốc lâu hơn xin hãy giữ nút cuối khoảng 5 giây -
PHI TIỄN CƯỚC

 + 

Lưu ý : Muốn dùng được chiêu này phải kết hợp khi đang ở trên không -

 .  .  + 
 .  .  .  +  .  .  .  + 


 .  .  + 
 .  .  .  +  .  .  +  .  +  .  + 


 .  . 
 .  +  .  .  .  +  ...
 
 .  +  .  .  .  + DÙNG HAI TAY TẠO GIÓ THỔI TUNG DA THỊT

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -
DÙNG GIÓ NÂNG ĐỐI PHƯƠNG LÊN VÀ BẮN TAN XÁC[ Yêu cầu người chơi nháy hai nút này khoảng 5 lần liên tiếp ]

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.