KIẾM ÁNH SÁNG

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẮN MẠNG NHỆN ĐIỆN XANH

 .  + 

Lưu ý : Khi đối phương chúng chiêu và bị kéo sát vào sẽ bị choáng khoảng 2 giây -
THẢ BOM BI SẮT TẦM GẦN

 .  + 

Lưu ý : Bom bi sắt sẽ phát nổ sau khoảng 3 giây -
THẢ BOM BI SẮT TẦM XA

 .  + 

Lưu ý : Bom bi sắt sẽ phát nổ sau khoảng 3 giây -
DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI PHÂN MẢNH NGƯỜI

 .  + 

Lưu ý : Cyrax sau khi bị phân mảnh sẽ xuất hiện trước mặt đối phương -
NHẢY LAO ĐẾN PHÍA TRƯỚC VẬT ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  + 

 . 
 + 


 .  .  +  .  + 
 .  .  .  + 


KHỞI ĐỘNG TỰ HỦY CHO CẢ HAI CÙNG CHẾT

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
THẢ BOM BI CHO NỔ TUNG TOÀN BỘ HÀNH TINH

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng một khoảng cách để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.