ĐAO LỚN

 .  .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


ĐẤM VỠ BI CỦA ĐỐI PHƯƠNG

 + 

Lưu ý : Chiêu này có ngoại lệ là không thi triển trên các nhân vật nữ -
NÉM CHƯỞNG BỔNG QUẢ CẦU LỬA

 .  + 

Lưu ý : Chiêu này chỉ phát huy hiệu quả tấn công đối phương trên không -
NÉM CHƯỞNG THẤP QUẢ CẦU LỬA

 .  + 
LAO MÌNH ĐẾN TUNG CƯỚC BÓNG MA

 .  + 
PHI MÌNH LÊN KHÔNG TUNG QUYỀN BÓNG MA

 .  .  + 

 +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  ... 
 .  +  .  .  +  +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  ...
   .  .  +  +  .  .  .  .  .  + DÙNG TAY TRẦN NHỔ ĐỨT THÂN ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
CHƯỞNG QUYỀN ĐẤM MÓC NỔ TUNG ĐẦU ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.