RÌU CHIẾN

 .  + 

Lưu ý : Nếu bấm thêm một lần nữa thì nhân vật sẽ ném vũ khí về phía trước -


BẬT KIẾM Ở TAY VẢ ĐỐI PHƯƠNG

 + 
BẮN CHƯỞNG TỪ LƯỠI KIẾM

 .  + 
QUẠT KIẾM TRƯỚC MẶT HỘ THÂN

 .  .  + 

Lưu ý : Nếu đối phương chạm phải sẽ bị sát thương khoảng 3 giây -
XOAY KIẾM HỘ THỂ NGƯỜI

 .  .  + 

Lưu ý : Bấm và giữ nút cuối để được xoay người lâu hơn -

 .  .  + 


 .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  + 
 .  . 


DÙNG KIẾM Ở TAY VẢ ĐỨT ĐẦU

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
CHƯỞNG QUYỀN ĐẤM MÓC NỔ TUNG ĐẦU ĐỐI PHƯƠNG

 .  .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -


ĐẤM LÊN GIÀN CHÔNG TẠI LÃNH ĐỊA CỦA GORO

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -
NÉM ĐỐI THỦ VÀO QUẠT THÔNG GIÓ TẠI NHÀ TÙ

 .  .  + 

Lưu ý : Người chơi cần phải đứng sát đối phương để thi triển -Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.