Được coi là một nhà thờ do Shao Kahn tiến hành xây dựng tại Nhân Giới từ sau sự kiện Mortal Kombat 3. Sau khi thua trận nhà thờ được coi là nơi tập kết của Lực Lượng Đặc Biệt nhằm đón đầu việc Ngoại Giới đem quân trở lại qua cổng dịch chuyển từ vị chí điểm chốt này.

 

Vốn là khu vực quan sát toàn bộ cõi Nether, đây là nơi ở của Lucifer trước khi bị Shinnok và Quan Chi đứng lên nổi dậy lật đổ. Từ vị trí này người chơi có thể thấy lãnh địa của Ninja Ma Scorpion từ đằng xa xăm đã được giới thiệu qua từ trong cuộc chiến ở phiên bản Mortal Kombat 3.

 

Phòng chứa các linh hồn được coi là nơi canh gác của một chiến binh tên Ermac có từ phiên bản Ultimate Mortal Kombat 3, tuy nhiên trong quá trình phát triển Mortal Kombat Gold thì nhóm làm đã lược bỏ nhân vật này ngay từ lúc bắt đầu lên ý tưởng khi bắt đầu làm trò chơi.Bản quyền 1999 © Mortal Kombat Gold của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.