Chọn các nhân vật Mk1 & Mk II 

Để chọn các nhân vật cũ thời Mortal Kombat 1 và II, yêu cầu người chơi giữ phím Start và chọn các nhân vật chỉ định trên bảng chọn bao gồm Raiden, Jax, Kano và cuối cùng là Kung Lao. Nếu làm đúng thì biểu tượng và nhân vật đó sẽ thay đổi ngay trên bảng chọn và hình hiển thị.
00000000000000000000000000000000000000

    Tự chọn các sân đấu 

Để chọn các sân đấu theo ý thích, một điều mà chỉ chơi 2 người quyết đấu mới làm được nay trò chơi đã cho phép bạn làm ngay cả ở khi bạn chơi một người. Giờ bạn hãy di chuyển đến nhân vật Sonya và bấm cùng lúc nút Di chuyển lên + Start sẽ thấy hiển thị chữ cho phép tùy chọn sân đấu theo ý thích.

    Để AI chọn hộ nhân vật 

Nhằm cho phép AI của máy tự quyết định nhân vật, người chơi chỉ cần theo thao tác bấm cùng lúc nút Di chuyển lên + Start tại Người chơi 1 là nhân vật Noob Saibot. Còn với Người chơi 2 là nhân vật Rain. Nếu người chơi làm đúng sẽ có một dòng chữ Random Select xuất hiện như hình trên khi AI tự chọn nhân vật.

  Làm sao có thể mở khóa được bảng chọn tùy chỉnh ăn gian trong quá trình chơi

Trước hết người chơi hãy vào mục tùy chỉnh của trò lúc bắt đầu, tại đây người chơi sẽ thấy một mục có dấu
" ? " không thể chọn được cùng với một số các mục khác trên bảng. Lúc này hãy di chuyển đến mục Game Konfigure, bấm Chạy tới - Đỡ đòn - Di chuyển thì lên sẽ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Giờ hãy quay trở lại và chọn mục có dấu " ? " thì sẽ vào được mục chọn kích hoạt 5 tùy chỉnh ăn gian như hình trên.

Lưu ý: Giao diện trên hai hệ máy Play Station Classic và PC là giống nhau. Chỉ có mỗi hệ Nintedo 64 là khác giao diện do được thiết kế riêng, người chơi hãy lưu ý vấn đề này và sẽ được giải đáp ở mục những cải tiến và thay đổi của trò chơi.

  Làm sao có thể chọn được nhân vật Chameleon

Là một nhân vật ẩn độc quyền trên
Play Station Classic và PC, người chơi có thể chọn được nhân vật này mà không phải làm theo và đạt được một số điều kiện như hai bản MK3 và UMK3 trước đó. Trước hết khi ở bảng chọn nhân vật, bạn hãy di chuyển đến các nhân vật có đặc tính là ninja bao gồm Scorpion, Sub-Zero, Rain v.v... tại đây yêu cầu bấm và giữ HP + LP + Đỡ đòn + Chạy về phía trước. Nếu người chơi thao tác đúng, ngay khi vào trong trò thì nhân vật ninja mà bạn chọn sẽ biến thành nhân vật Chameleon với đầy đủ đặc tính của một nhân vật hoàn toàn mới đi kèm những Fatality.

Lưu ý: Ở hệ máy Nintedo 64 thì nhân vật Chameleon sẽ thay thế bằng nhân vật nữ Khamelon, tương tự như nhân vật nam trước thì các và đòn đánh sẽ là của một nhân vật hoàn toàn mới kể cả Fatality. Người chơi hãy lưu ý vấn đề này và sẽ được giải đáp ở mục những cải tiến và thay đổi của trò chơi.

  Làm sao có thể mở khóa kho báu của Shao Kahn

Sau khi đánh bại được trùm Shao Kahn và hoàn tất việc xem danh mục giới thiệu những người làm trò chơi, một bảng mã
12 kí tự lúc này sẽ xuất hiện. Người chơi hãy lưu ý là lúc này mỗi một lượt đánh thắng Shao Kahn sẽ được xem một ký tự, nhưng để xem hết các ký tự cũng có điều kiện như sau :

Ở cột Novice, người chơi có thể xem từ 1 đến ô ký tự số 4. Ở cột Warrior, người chơi có thể xem từ 1 đến ô ký tự số 6. Ở cột Master, người chơi có thể xem từ 1 đến ô ký tự số 8. Riêng ở cột Double Master, người chơi có thể tha hồ chọn bất cứ kĩ tự nào để xem trong tổng số 12 ô.

Lưu ý: Nếu người chơi kiên nhẫn chơi đi chơi lại, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều các cuộc chiến trong việc mở khóa 12 kho báu của hoàng đế Shao Kahn rồi đó.   
  Chọn các nhân vật Mk1 & Mk II 

Để chọn các nhân vật cũ thời Mortal Kombat 1 và II, yêu cầu người chơi bấm Select và chọn các nhân vật chỉ định trên bảng chọn bao gồm Raiden, Jax, Kano và cuối cùng là Kung Lao. Nếu làm đúng thì biểu tượng và nhân vật đó sẽ thay đổi ngay trên bảng chọn và hình hiển thị.
00000000000000000000000000000000000000

    Tự chọn các sân đấu 

Để chọn các sân đấu theo ý thích, một điều mà chỉ chơi 2 người quyết đấu mới làm được nay trò chơi đã cho phép bạn làm ngay cả ở khi bạn chơi một người. Giờ bạn hãy di chuyển đến nhân vật Sonya và bấm cùng lúc nút Di chuyển lên + Start sẽ thấy hiển thị chữ cho phép tùy chọn sân đấu theo ý thích.

    Để AI chọn hộ nhân vật 

Nhằm cho phép AI của máy tự quyết định nhân vật, người chơi chỉ cần theo thao tác bấm cùng lúc nút Di chuyển lên + Start tại Người chơi 1 là nhân vật Noob Saibot. Còn với Người chơi 2 là nhân vật Rain. Nếu người chơi làm đúng sẽ có một dòng chữ Random Select xuất hiện như hình trên khi AI tự chọn nhân vật.

  Làm sao có thể mở khóa được bảng chọn tùy chỉnh ăn gian trong quá trình chơi

Trước hết người chơi hãy vào mục tùy chỉnh của trò lúc bắt đầu, tại đây người chơi sẽ thấy một mục có dấu
" ? " không thể chọn được cùng với một số các mục khác trên bảng. Lúc này hãy di chuyển đến mục Game Konfigure, bấm L1 + L2 + R1 + R2 + Di chuyển lên thì lên sẽ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Giờ hãy quay trở lại và chọn mục có dấu " ? " thì sẽ vào được mục chọn kích hoạt 5 tùy chỉnh ăn gian như hình trên.

Lưu ý: Giao diện trên hai hệ máy Play Station Classic và PC là giống nhau. Chỉ có mỗi hệ Nintedo 64 là khác giao diện do được thiết kế riêng, người chơi hãy lưu ý vấn đề này và sẽ được giải đáp ở mục những cải tiến và thay đổi của trò chơi.

  Làm sao có thể chọn được nhân vật Chameleon

Là một nhân vật ẩn độc quyền trên
Play Station Classic và PC, người chơi có thể chọn được nhân vật này mà không phải làm theo và đạt được một số điều kiện như hai bản MK3 và UMK3 trước đó. Trước hết khi ở bảng chọn nhân vật, bạn hãy di chuyển đến các nhân vật có đặc tính là ninja bao gồm Scorpion, Sub-Zero, Rain v.v... tại đây yêu cầu bấm và giữ Di chuyển sang Trái, Đỡ đòn, Chạy tới, HP, HK. Nếu người chơi thao tác đúng, ngay khi vào trong trò thì nhân vật ninja mà bạn chọn sẽ biến thành nhân vật Chameleon với đầy đủ đặc tính của một nhân vật hoàn toàn mới đi kèm những Fatality.

Lưu ý: Ở hệ máy Nintedo 64 thì nhân vật Chameleon sẽ thay thế bằng nhân vật nữ Khamelon, tương tự như nhân vật nam trước thì các và đòn đánh sẽ là của một nhân vật hoàn toàn mới kể cả Fatality. Người chơi hãy lưu ý vấn đề này và sẽ được giải đáp ở mục những cải tiến và thay đổi của trò chơi.

  Làm sao có thể mở khóa kho báu của Shao Kahn

Sau khi đánh bại được trùm Shao Kahn và hoàn tất việc xem danh mục giới thiệu những người làm trò chơi, một bảng mã
12 kí tự lúc này sẽ xuất hiện. Người chơi hãy lưu ý là lúc này mỗi một lượt đánh thắng Shao Kahn sẽ được xem một ký tự, nhưng để xem hết các ký tự cũng có điều kiện như sau :

Ở cột Novice, người chơi có thể xem từ 1 đến ô ký tự số 4. Ở cột Warrior, người chơi có thể xem từ 1 đến ô ký tự số 6. Ở cột Master, người chơi có thể xem từ 1 đến ô ký tự số 8. Riêng ở cột Double Master, người chơi có thể tha hồ chọn bất cứ kĩ tự nào để xem trong tổng số 12 ô.

Lưu ý: Nếu người chơi kiên nhẫn chơi đi chơi lại, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều các cuộc chiến trong việc mở khóa 12 kho báu của hoàng đế Shao Kahn rồi đó.Bản quyền 1996 © Mortal Kombat Trilogy của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Toàn bộ bản quyền tất cả hình ảnh, nhân vật, logo và dự án website Fandom này đều độc quyền thuộc về hãng Box Project.