Trước hết như đã nói qua trong Mortal Kombat 3 thì Kombat Kode lần đầu tiên được đưa vào trò chơi ở chế độ 2 người quyết đấu, mục đích là để đưa thêm hiệu ứng tạo độ khó, tự chọn sân đấu và ăn gian trong quá trình chơi hai người. Nay với phiên bản Ultimate Mortal Kombat 3, các mã Kombat Kode đã trở lại với nhiều mã và các tác động được thêm vào hơn nhằm tạo cho game thủ thử tay nghề bấm phím và thao tác chính xác với thời gian đã cho để có thể bắt đầu trận đấu sớm nhất với Kombat Kode được kích hoạt.

Về thao tác thì vẫn như phiên bản
Mortal Kombat 3, Người chơi 1 sẽ thao tác các nút LP – BL – LK đại diện cho 3 ký tự phía trái và Người chơi 2 sẽ thao tác tiếp LP – BL – LK đại diện cho ba ký tự bên tay phải. Có tất cả là 9 lần bấm, đại diện cho 9 biểu chưng sẽ được hiển thị. Còn không bấm gì cả thì biểu trưng sẽ là mặc định biểu tượng hình con rồng đặc trưng của trò Mortal Kombat.

Giờ người chơi đã được ôn qua về cách hoạt động của
Kombat Kode, các bạn hãy theo bảng mã dưới đây dành riêng cho các hệ máy đi kèm giải thích ngắn gọn tác động của nó trong các trận đấu sắp tới. Chúc các bạn may mắn !
- Hủy chế độ vật đối phương -

1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0


- Hủy chế độ đỡ đòn đối phương -

0 – 2 – 0 – 0 – 2 – 0


- Cả hai người chơi không còn sức khỏe -

9 – 8 – 7 – 1 – 2 – 3

- Chế độ nút bấm bị loạn chiêu đánh ra -

9 – 8 – 5 – 1 – 2 – 5


- Thanh tính lực chạy giờ đã vô cực -

4 – 6 – 6 – 4 – 6 – 6


- Chế độ nhân vật tự thay đổi Cấp 1 -

4 – 6 – 0 – 4 – 6 – 0

- Chế độ nhân vật tự thay đổi Cấp 2 -

4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4


- Khi đang chiến đấu màn sẽ tối thui -

6 – 8 – 8 – 4 – 2 – 2


- Người chơi 1 khoảng 70% sức khỏe -

0 – 3 – 3 – 0 – 0 – 0

- Người chơi 1 khoảng 50% sức khỏe -

0 – 3 – 3 – 0 – 0 – 0


- Người chơi 2 khoảng 70% sức khỏe -

0 – 0 – 0 – 7 – 0 – 7


- Người chơi 2 khoảng 50% sức khỏe -

0 – 0 – 0 – 0 – 3 – 3

- Chơi mini game Galaga -

6 – 4 – 2 – 4 – 6 – 8


- Trận đấu không hề có tiếng động nào -

3 – 0 – 0 – 3 – 0 – 0


- Unikoriv Referri: Sans Power -

0 – 4 – 4 – 4 – 4 – 0

- Có thể đấm móc nhanh liên tục -

7 – 8 – 8 – 3 – 2 – 2


- Nhân vật hết sức khỏe sẽ nổ tan xác -

2 – 2 – 7 – 2 – 2 – 7


- Nổ tan xác/ Không thể vật đối thủ -

0 – 2 – 2 – 2 – 2 – 0

- Thắng 1 trận sẽ đấu với Motaro -

9 – 6 – 9 – 1 – 4 – 1


- Thắng 1 trận sẽ đấu với Shao Kahn -

0 – 3 – 3 – 5 – 6 – 4


- Thắng 1 trận sẽ đấu với Human Smoke -

2 – 0 – 5 – 2 – 0 – 5

- Thắng 1 trận sẽ đấu với Noob Saibot -

7 – 6 – 9 – 3 – 4 – 2


- Sân đấu: Tàu điện ngầm -

8 – 8 – 0 – 0 – 8 – 8


- Sân đấu: Trên con phố -

0 – 7 – 9 – 0 – 3 – 5

- Sân đấu: Trên sân thượng -

3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3


- Sân đấu: Tòa tháp của Kahn -

8 – 8 – 0 – 2 – 2 – 0


- Sân đấu: Trên cây cầu -

0 – 7 – 7 – 0 – 2 – 2

- Sân đấu: Phòng chứa linh hồn -

1 – 2 – 3 – 9 – 0 – 1


- Sân đấu: Tháp đồng hồ -

0 – 9 – 1 – 1 – 9 – 0


- Sân đấu: Nhà thờ -

6 – 0 – 0 – 0 – 4 – 0

- Sân đấu: Nghĩa địa -

6 – 6 – 6 – 3 – 3 – 3


- Sân đấu: Trên cây cầu đấu trùm -

8 – 2 – 0 – 0 – 2 – 8


- Sân đấu: Lãnh địa của Noob -

0 – 5 – 0 – 0 – 5 – 0

- Sân đấu: Lãnh địa của Scorpion -

6 – 6 – 6 – 4 – 4 – 4


- Sân đấu: Hoang mạc của Jade -

3 – 3 – 0 – 0 – 3 – 3


- Sân đấu: Bên dưới khu vực cây cầu -

0 – 0 – 2 – 0 – 0 – 3

- Sân đấu: Khu vực ngai vàng của Kahn -

0 – 0 – 4 – 7 – 0 – 0


- Sân đấu: Bên trong cổng dịch chuyển -

9 – 3 – 3 – 9 – 3 – 3


- Hiển thị câu: There Is No Knowledge... -

1 – 2 – 3 – 9 – 2 – 6

- Hiển thị câu: No Fear = EB Button... -

2 – 8 – 2 – 2 – 8 – 2


- Hiển thị câu: Hold Flippers During... -

9 – 8 – 7 – 6 – 6 – 6


- Hiển thị câu: Revision __ -

9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9

- Hiển thị câu: Throwing Encouraged -

0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0


- Hiển thị câu: See The Mortal K... -

5 – 5 – 0 – 5 – 5 – 0


- Hiển thị câu: Don’t Jump At Me – MXV -

4 – 4 – 8 – 8 – 4 – 4

- Hiển thị câu: Skunky!! – E.F. -

1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1


- Hiển thị câu: Whatcha Gun Do? – E.B. -

0 – 0 – 4 – 4 – 0 – 0


- Hiển thị câu: Rain Can Be Found... -

7 – 1 – 7 – 3 – 1 – 3
- Mở khóa nhân vật Mileena -

2 – 2 – 2 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 6 – 4
- Mở khóa nhân vật Ermac -

1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 2 – 1
- Mở khóa nhân vật Classic Sub-Zero -

8 – 1 – 8 – 3 – 5 – 8 – 1 – 8 – 3 – 5


Bản quyền 1995 © Ultimate Mortal Kombat 3 của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Toàn bộ bản quyền tất cả hình ảnh, nhân vật, logo và dự án website Fandom này đều độc quyền thuộc về hãng Box Project.