Là nơi định cư của Scorpion, sau một lần Ngoại Giới tiến hành mở các cổng để tiện đi qua lại trong việc xâm lược. Tại đây Scorpion đã theo cái cổng mới mở đó để tới Nhân Giới nhằm bắt đầu cuộc hành trình chuộc lỗi vì đã giết chiến binh Sub-Zero.

Là nơi hoàng đế Shao Kahn họp bàn với các tướng lĩnh trong xuốt thời gian tiến hành xâm lược Nhân Giới. Scorpion đã đi qua đây và được hoàng đế mời gia nhập đạo quân của hắn ta. Tuy nhiên anh đã sớm từ chối vì lý do cá nhân hắn có mặt ở đây.

Những quân đoàn sát thủ của Shao Kahn được phái đi khắp các mặt trận, tuy nhiên chỉ có quân đoàn người máy là bị xa lầy trong hoang mạc sau khi bị Jade lừa đi vào đây trong lúc cố gắng giải cứu cho Kitana bị truy sát bởi bọn chúng.

   
 

Là một cánh cổng được tạo ra bởi các Tu Sĩ Ma trong việc đưa các quân đoàn từ Ngoại Giới tiến đánh Nhân Giới. Và trong một cánh cổng đặc biệt, một chiến binh bí ẩn mang tên Ermac đã tạo ra nó để thách thức các chiến binh vô tình đi vào.

Là khu vực phía bên dưới cây cầu đặt chốt chặn đánh quân đội của Shao Kahn, tại đây phe của Nhân Giới đã đẩy lùi được các cuộc tiến công đầu tiên nhờ tại lãnh đạo của Raiden. Sau khi cây cầu bị sập, phe tấn công lập tức dừng lại và chờ đợi.Bản quyền 1995 © Ultimate Mortal Kombat 3 của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Toàn bộ bản quyền tất cả hình ảnh, nhân vật, logo và dự án website Fandom này đều độc quyền thuộc về hãng Box Project.