: Mở khóa phần chơi Mortal Kombat II Arcade I Hệ máy Play Station 2 :.

* Lưu ý trên phiên bản hệ đĩa PAL của game không làm được trò này *

Hãy bấm các nút sau đây tại màn hình chính của trò chơi. Nếu thành công bạn sẽ nghe thấy một tiếng động nhỏ thông báo và bạn có thể chơi ngay được mục chơi này.

Nhấn và giữ nút L2 và sau đó theo những nút tiếp theo

           

Để chơi được phần này hãy vào mục Kontent và chọn Mortal Kombat II. Nên nhớ khi chơi phần này người chơi không thể quay lại Mortal Kombat: Shaolin Monks theo cách cũ mà phải phải nhấn thoát ra ở bảng điều khiển giả lập khi vào trò để khởi động trò chơi lại từ đầu.


Nên nhớ nếu không bấm được thì yêu cầu người chơi sử dụng phương án hack trò chơi từ đĩa phần mềm can thiệp Game Shark, Codebreak v.v...  hoặc tham chiến trò chơi bằng cách thực hiện nhiệm vụ của Smoke đã có hướng dẫn hoàn chỉnh để trải nhiệm việc mở khóa mục chơi này.


: Mở khóa nhân vật Sub-Zero và Scorpion I Hệ máy Play Station 2 :.

* Lưu ý trên phiên bản hệ đĩa PAL của game mới thực hiện được trò này *

Hãy bấm các nút sau đây tại màn hình chính của trò chơi. Nếu thành công bạn sẽ nghe thấy một tiếng động nhỏ thông báo và bạn có thể chơi ngay được nhân vật này.

Nhấn và giữ nút L2 và sau đó theo những nút tiếp theo rồi thả ra

           

- Mở khóa nhân vật Scorpion -

Nhấn và giữ nút L2 và sau đó theo những nút tiếp theo rồi thả ra

           

- Mở khóa nhân vật Sub-Zero -

: Mở khóa các nhân vật trong phần chơi Versus Mode I Hệ máy Play Station 2 :.

Chơi trong mục cốt truyện và mục hợp tác hai người chơi ở phần đi bài, hãy đi tìm các viên ngọc bí mật màu đỏ nằm rải rác ở các vòng chơi. Mỗi một viên ngọc khi tìm ở trên đường đi sẽ giúp bạn mở khóa một nhân vật ẩn ở trong mục
Versus Mode. Nên nhớ không nhất thiết phải hoàn tất chỉ tiêu hoàn tất 100% trò chơi, vì chỉ cần độ tầm 80% là được coi mở khóa hết nhân vật rồi.

* Lưu ý riêng Scorpion và Sub Zero thì phải hoàn tất phần đi cốt truyện và phần chơi hợp tác trên cả hai nhân vật Liu Kang và Kung Lao, mỗi lần hoàn tất bạn sẽ mở khóa được Scorpion từ Liu Kang và Sub Zero từ Kung Lao. Hoặc cách mở khóa nhanh hơn là sử dụng mã bấm theo hướng dẫn trên *


: Mở khóa tổng hợp I Hệ máy Xbox Classic :.

Hãy bấm các nút sau đây tại màn hình chính của trò chơi. Nếu thành công bạn sẽ nghe thấy một tiếng động nhỏ thông báo việc bấm mã đã thành công và hãy xem bạn mở khóa những gì.

Nhấn và giữ nút WHT và sau đó theo những nút tiếp theo rồi thả ra

           

- Mở khóa nhân vật Scorpion -

Nhấn và giữ nút WHT và sau đó theo những nút tiếp theo rồi thả ra

           

- Mở khóa nhân vật Sub-Zero -

Nhấn và giữ nút WHT và sau đó theo những nút tiếp theo rồi thả ra

           

- Mở khóa phiên bản Mortal Kombat II -Bản quyền 2005 © Mortal Kombat: Shaolin Monks của MIDWAY. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Lưu ý, toàn bộ các tên gọi nhân vật, logo hay bất cứ nội dung thương mại liên quan đều thuộc NetherRealm Studios và WB. Interactive Entertainment.