Làm sao có thể mở khóa nhân vật Havik trong bảng chọn ?

Để mở khóa nhân vật này, người chơi yêu cầu hãy chọn mục
Kampaign và chơi phần nội dung ngay khi bắt đầu trò chơi. Sau khi hoàn tất 15 chương của phần nội dung và xem kết thúc, nhân vật Havik sẽ được mở khóa từ lúc này trong tất cả các mục chơi khác.

Lưu ý không được phép nhầm lẫn việc mở khóa nhân vật này với nhân vật Shang Tsung sau khi cài đặt trò chơi vì lúc vào nó cũng có chút tương đồng giống nhau ở việc bị khóa lại, chỉ khác một điểm đó là nhân vật Shang Tsung lại được mở khóa bằng việc tải về trong quá trình cài dặt các DLC mở rộng.

  Làm sao có thể mở khóa 5 nhân vật khách mời trong bảng chọn hỗ trợ ?

Trước hết người chơi hãy lưu ý đến việc lên cấp ở tài khoản lúc trò chơi mới bắt đầu, vì mỗi lần lên cấp thì sẽ có một số phần thưởng tương ứng đi theo kèm nhằm khuyến khích người chơi tiếp tục. Và tại đây, cấp người chơi càng cao cũng đi kèm theo một số mở khóa khác liên quan đến những khách mời hỗ trợ từ phiên bản cũ được cho thẳng vào mục thưởng. Theo danh sách lên cấp dưới đây để biết người chơi sẽ được thưởng nhân vật nào:

- Phần thưởng cấp độ 5 - - Phần thưởng cấp độ 10 - - Phần thưởng cấp độ 15 - - Phần thưởng cấp độ 20 - - Phần thưởng cấp độ 25 -

  Làm sao có thể mở khóa giọng nói phát thanh viên của nhân vật Johnny Cage ?

Trong quá trình chơi
Ivasions, người chơi cần tìm một màn thách thức ở Dinh Tự của Cage có tên Ugly Me. Nên nhớ là không được phép bỏ qua màn chơi này vì mục đích yêu cầu là người chơi phải hoàn tất màn thử thách mới có thể mở khóa được giọng nói phát thanh viên của Johnny Cage.

Lưu ý để mở chế độ này yêu cầu người chơi vào mục tùy chỉnh ở trang chủ, chọn mục Video & Audio. Di chuyển đến mục Announcer Voice và chỉnh sang nhân vật Johnny Cage. Giờ người chơi sẽ nghe thấy lời dẫn thoại của nhân vật này ở một số mục khi chọn lựa qua lại.

  Làm sao có thể mở khóa giọng nói phát thanh viên của nhân vật Liu Kang ?

Để mở khóa giọng nói của Liu Kang, yêu cầu người chơi
hoàn tất toàn bộ Chương 7 phần chơi nội dung. Nên nhớ là trong quá trình chơi phải hoàn thành hết Chương chứ không phải là đánh xong một trận rồi bỏ ngang những trận còn lại để lấy phần thưởng mở khóa này.

Lưu ý để mở chế độ này yêu cầu người chơi vào mục tùy chỉnh ở trang chủ, chọn mục Video & Audio. Di chuyển đến mục Announcer Voice và chỉnh sang nhân vật Liu Kang. Giờ người chơi sẽ nghe thấy lời dẫn thoại của nhân vật này ở một số mục khi chọn lựa qua lại.

  Làm sao có thể mở khóa giọng nói phát thanh viên của nhân vật Geras ?

Để mở khóa giọng nói của Geras, yêu cầu người chơi phải cày cấp ở Ivasions để lên cấp độ 50. Nên nhớ đây là cách duy nhất theo cách chính thống để mở khóa hiện tại lúc này.

Lưu ý để mở chế độ này yêu cầu người chơi vào mục tùy chỉnh ở trang chủ, chọn mục Video & Audio. Di chuyển đến mục Announcer Voice và chỉnh sang nhân vật Geras. Giờ người chơi sẽ nghe thấy lời dẫn thoại của nhân vật này ở một số mục khi chọn lựa qua lại.

  Làm sao có thể mở khóa giọng nói phát thanh viên của nhân vật Shang Tsung ?

Để mở khóa giọng nói của Shang Tsung, yêu cầu vào mục mua bán các vật phẩm tại Premium Store và sử dụng 1000 Dragon Krystals để lấy phần thưởng này. Nên nhớ đây là cách duy nhất theo cách chính thống để mở khóa hiện tại lúc này.

Lưu ý để mở chế độ này yêu cầu người chơi vào mục tùy chỉnh ở trang chủ, chọn mục Video & Audio. Di chuyển đến mục Announcer Voice và chỉnh sang nhân vật Shang Tsung. Giờ người chơi sẽ nghe thấy lời dẫn thoại của nhân vật này ở một số mục khi chọn lựa qua lại.Bản quyền 2023 © Mortal Kombat 1 của NetherRealm Studios. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Toàn bộ bản quyền tất cả hình ảnh, nhân vật, logo và dự án phát triển website fandom này đều độc quyền thuộc về hãng Box Project.