KUSTOMIZE/FIGHTER

 

KUSTOMIZE/FIGHTER MENU

 

KUSTOMIZE/FIGHTER GEAR

Đây là trang chủ mục tự tạo trang bị cho các nhân vật với những vật dụng có sẵn, người chơi sẽ có một thông báo về các trang bị đã kiếm được tại đây trên mỗi nhân vật. Các trang bị này đến từ hầu hết các mục còn lại như Nội Dung, Xâm Lược, Mua Trong Kho Đồ, Phần thưởng lên cấp v.v... mà người chơi đã dành thời gian cày cuốc rất nhiều trận đấu để thỏa mãn sự tìm kiếm những trang bị đẹp mắt nhằm tô lên vẻ đẹp cho nhân vật của họ theo nhiều cách mà người chơi thích.

Mỗi một nhân vật trong mục tự tạo đều có 4 mục hỗ trợ bao gồm Trang Bị, Phục Trang, Châm Chọc và cuối cùng là Đòn Kết Liễu. Mỗi một sư thay đổi từ hai mục đầu tiên sẽ có ảnh hưởng đến giao diện nhân vật gốc ở phía bên tay phải người chơi cho phép các bạn nhìn rõ hơn thứ mà bạn tự tạo nó trông như thế nào.
00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000

Khác với Mortal Kombat 11, mục Trang Bị cho nhân vật ở Mortal Kombat 1 chỉ mang hình thức làm đẹp chứ không có tính các chỉ số sau khi mặc lên. Người chơi sẽ kiếm được rất nhiều những Trang Bị kiểu này trong mục Nội Dung và mục Xâm Lược qua những yêu cầu được mở khóa khi chơi.

Lưu ý, theo xác nhận những Trang Bị cũng sẽ có những phiên bản mới sau khi ra mắt các Mùa chơi mới ở mục Xâm Lược.

   

KUSTOMIZE/FIGHTER PALETTES

  KUSTOMIZE/FIGHTER TAUNTS  

KUSTOMIZE/FIGHTER FINISHER

Được coi là mục thay các trang phục nhân vật đã từng được đề cập ở rất nhiều các phiên bản trước đó, hầu hết trong Mortal Kombat 11 đã giới thiệu qua là ngoài thay trang phục ra người chơi còn có thể đổi màu của trang phục theo ý thích qua một bảng phối màu có sẵn.

Lưu ý, theo xác nhận những Trang Phục cũng sẽ có những mẫu mới của nhà sản xuất sau khi ra mắt các Mùa chơi mới ở mục Xâm Lược.

Đây là mục chọn các chế độ Châm Chọc đối phương nhằm tăng nhanh thanh Cường Hóa trong quá trình giao chiến với đối thủ.

Lưu ý, theo xác nhận những chế độ Châm Chọc cũng sẽ có những mẫu hỗ trợ mới của nhà sản xuất sau khi ra mắt các Mùa chơi mới ở mục chơi Xâm Lược.

 
Đây là mục chọn các chế độ Kết Liễu đối thủ với hai chiêu nâng cao trong quá trình giao chiến là Brutalities và chiêu kết liễu phổ biến Fatality.

Lưu ý, theo xác nhận những chế độ Kết Liễu cũng sẽ có những mẫu hỗ trợ mới của nhà sản xuất sau khi ra mắt các Mùa chơi mới ở mục chơi Xâm Lược.


 
   
 

KUSTOMIZE/KAMEO MENU

  KUSTOMIZE/KAMEO  PALETTES    

Tương tự với mục tự tạo nhân vật chiến binh thì mục Khách Mời cũng có phần khiêm tốn hơn do chỉ hỗ trợ mỗi mục thay đổi Trang Phục cho Khách Mời trong quá trình giao chiến.

Lưu ý, theo xác nhận những Trang Phục Khách Mời cũng sẽ có những mẫu mới của nhà sản xuất sau khi ra mắt các Mùa chơi mới ở mục Xâm Lược.

  Đây là mục thay Trang Phục cho các Khách Mời trong quá trình giao chiến. Như đã đè cập thì mỗi trang phục đều có mục phối màu sau khi thay nhằm tránh sự đơn điệu của quần áo.

Lưu ý, theo xác nhận những Trang Phục Khách Mời cũng sẽ có những mẫu mới của nhà sản xuất sau khi ra mắt các Mùa chơi mới ở mục Xâm Lược.
   





Bản quyền 2023 © Mortal Kombat 1 của NetherRealm Studios. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Toàn bộ bản quyền tất cả hình ảnh, nhân vật, logo và dự án phát triển website fandom này đều độc quyền thuộc về hãng Box Project.